poloneti-2

 

GEORGIA

WKN AMATEUR EUROPEAN KICKBOXING CHAMPION – 60.200 KG