MARCH 8 – 2013 / THESSALONIKI. GREECE
PROMOTED by : MAXFIGHT Promotion

LIVE AND EXCLUSIVE ON EUROSPORT

BB 20 : PICTURES OF A SUCCESS STORY ! ITALIAN SERGIO ROMANO SAVE BY INTERNET VOTE / MORE THAN 77 000 VOTE IN TOTAL !

Bigger’s Better 20 Greece Save Favorite

  • Sergio ROMANO (Italy) (39%, 30,111 Votes)
  • Dany El OSO PEREZ (Spain) (34%, 25,872 Votes)
  • Cristofor ALEXANDRU (Romania) (27%, 20,508 Votes)
  • Yavuz KELES (Germany) (0%, 212 Votes)
  • Evgenios LAZARIDIS (Greece) (0%, 183 Votes)
  • Sebastian GARA (Poland) (0%, 58 Votes)
  • Alexander KARTOZIA (Georgia) (0%, 39 Votes)
  • Vlasis APOSTOLAKIS (Greece) (0%, 36 Votes)