15 of November 2008 . ROSTOCK . GERMANY

BOLASHVILI , DADZIE , WEIMER , OSCHLIES , BURGIC …ON THE TOP !

WKN Amateur Worldchampionship Thaiboxing – 56,7 kg
Elena Bolashvili vs. Meryem Uslu
winner by points Bolashvili

WKN German Championship Muaythai -82,1 kg
Femi Dadzie vs. Peter Bäumler
winner by points Dadzie

WKN German Championship Kickboxing – 72,6 kg
Dima Weimer vs. Ogün Sesli
winner by points Weimer

WKN German Championship Fullcontact – 85,5 kg
Enrico Oschlies vs. Jan Reimann
winner by points Oschlies

8-men Kickboxing tournament + 96 kg

Winner : Asmir Burgic